Innregulering

Norsk VVS-Merking AS har 23 års erfaring med innregulering av vannbåren varme og kjøleanlegg. Vi utfører også feilsøking i nye og gamle anlegg.

Hvorfor innregulere?

Til tross for at de fleste nye anlegg i dag utstyres med moderne reguleringsteknologi, oppleves stadig vekk problemer med inneklimaet. Følgende problemer forekommer ofte:

 • Enkelte rom oppnår aldri ønsket temperatur.
 • Temperaturen pendler, spesielt ved middels belastning, til tross for at apparatene er utstyrt med de mest avanserte regulatorer.
 • Selv om den installerte effekten hos produksjonsenhetene er tilstrekkelig kan den ikke overføres. Dette gjelder spesielt etter helg- og nattesenking.

Disse problemene forekommer vanligvis på grunn av at feilaktig gjennomstrømmet mengde hindrer regulatorene i å arbeide korrekt. Regulatorene kan bare regulere effektivt dersom prosjektert mengde er tilgjengelig når det er behov for det. For å få til dette er det helt nødvendig å innregulere anlegget. Ved å sikre tilstrekkelig mengde til alle enheter ved prosjekterte forhold, vil man dessuten aldri oppleve undermengde ved andre driftsforhold heller. I et anlegg som ikke er innregulert vil kretsene nær produksjonsenheten (kjelen) ha overmengde, mens de mer fjerntliggende kretsene vil ha undermengde. For å kompensere for dette er det svært vanlig å heve gjennomsnittstemperaturen i bygningen. Dette fører igjen til at det ofte blir for varmt i arealene nær fyrrommet, og brukerne løser dette ved overdreven lufting. Med tanke på at en heving av gjennomsnittstemperaturen fra 20 til 21 grader øker fyringskostnadene med 5-8 %, sier det seg selv at dette er dårlig økonomi. Ved siden av å øke komforten og senke energikostnadene bidrar innregulering også til å oppdage småfeil på et tidlig tidspunkt.

Fordeler med innregulering

 Bedre komfort

 • Installert effekt kan leveres når det trengs
 • Mer stabil og nøyaktig regulering
 • Alle rom kan oppnå korrekt temperatur ved alle laster

Lavere energiforbruk

 • Lavere gjennomsnittstemperatur ved oppvarming (høyere ved kjøling
 • Kortere starttid etter nattsenking
 • Minimering av pumpens energibehov

Smidigere igangsetting

 • Feil oppdages mens de ennå er billigere å utbedre
 • Enklere innjustering av reguleringsanlegget
 • Kvalitetssikring av at anlegget kan prestere som prosjektert

Lavere vedlikeholdskostnader

 • Lavere kostnader til håndtering og utbedring av klager
 • Verktøy for feilsøking og systemanalyse innbygd i anlegget
 • Dokumentasjon som underlag for fremtidig ombygging
Tilbake